วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างข้อสอบคอมโปรฯQ2

ตัวอย่างข้อสอบคอมโปรฯQ2จงเขียนโปรแกรมภาษา C++ รับจำานวนเต็มสองจำานวน แล้วคำานวณค่าหารร่วมมาก (Great Common Divisor: GCD) โดยใช้ Euclidean algorithm ตาม flowchart ต่อไปนี้ ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น 1500 และ 450 Input a and b: 1500 450 GCD = 150 ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น 315 และ 357 Input a and b: 315 357 GCD = 2

Tag : C++ , c++ , ข้อสอบคอมโปรฯ , คอมพิวเตอร์โปรแกรม , ตัวอย่าง C++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น