วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างข้อสอบคอมโปรฯQ5

ตัวอย่างข้อสอบคอมโปรฯQ5จงเขียนโปรแกรมภาษา C++ รับ n เป็นจำานวนเต็มจากแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลต่อไปนี้ออกทางจอภาพ ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น 55 Input n: 55 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345 ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น 33 Input n: 33 123456789012345678901234567890123

Tag : C++ , c++ , ข้อสอบคอมโปรฯ , คอมพิวเตอร์โปรแกรม , ตัวอย่าง C++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น