วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q6

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q6รับจำานวนเต็มบวก n แล้วแสดงผลลัพธ์ต่อไปนี้ออกทางจอภาพโดยใช้คำาสั่ง iterations ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า 50 Input n: 50 .........1.........2.........3.........4.........5 ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า 77 Input n: 77 .........1.........2.........3.........4.........5.........6.........7.......

Tag : Blog , C++ , c++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น