วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Qc

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Qcคำานวณ n ! กำาหนดให้รับค่า n เป็นจำานวนเต็มบวกจากแป้นพิมพ์ แสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า n เป็น 5 Input n: 5 5! = 120 ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า n เป็น 10 Input n: 10 10! = 3628800

Tag : Blog , C++ , c++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น